Χειρουργική Μηνίσκων

Χειρουργική Μηνίσκων

Μηνισκεκτομή-μηνισκοσυρραφή-μεταμόσχευση μηνίσκου.

Τα μεσο-μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της μηνισκεκτομής και οι ελκυστικές επιστημονικά χειρουργικές λύσεις της μηνισκοσυρραφής και της μεταμόσχευσης μηνίσκου αρθροσκοπικά, αποτελούν πεδίο ανταλλαγής επιστημονικών σκέψεων και χειρουργικών εμπειριών από κορυφαίους στο χώρο των Αθλητικών Κακώσεων Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς στα εγχώρια και διεθνή Συνέδρια Αθλητικών Κακώσεων .

Η αφαίρεση του μηνίσκου του γόνατος αρθροσκοπικά, αν και αποτελεί σήμερα την πλέον συνήθη χειρουργική επέμβαση στις Αθλητικές Κακώσεις, συχνά πυκνά συνοδεύεται από επιπλοκές μετεγχειρητικά, με κυριότερη τον πόνο, συνεπεία ανάπτυξης αρθρίτδας από αστάθεια, αφού αφαιρούμε ουσιαστικά το “αμορτισέρ” του γόνατος.

Όσο πιο μεγάλο τμήμα του μηνίσκου αφαιρείται κατά την επέμβαση της αρθροσκόπησης, τόσο πιο γρήγορα εμφανίζονται τα ενοχλήματα στον ασθενή. Από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται πως πάνω από 60% των ρήξεων μηνίσκου αντιμετωπίζονται με μερική ή υφολική μηνισκεκτομή, ενώ πάνω από 700.000 ασθενείς ανά έτος, υποβάλλονται σε μηνισκεκτομή στις ΗΠΑ.

Ο αντίστοιχος αριθμός τέτοιων επεμβάσεων στην Ελλάδα ξεπερνά τις 6.000-7.000 ανά έτος.

Παρά το ότι η επέμβαση της μηνισκεκτομής είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί μεγάλη εμπειρία από το χειρουργό, φαίνεται πως ποσοστό μεγαλύτερο του 65% των ασθενών αυτών, παρουσιάζουν πρώιμες αρθριτικές αλλοιώσεις που τελικά καταλήγουν στην εφαρμογή τεχνητής άρθρωσης στο γόνατο.

Η εξοικείωση με τα αρθροσκοπικά εργαλεία και η βελτίωση συστημάτων και τεχνικών συρραφής των μηνίσκων, αποτέλεσε την τελευταία δεκαετία “επανάσταση” στην αρθροσκοπική χειρουργική και προσέφερε στους ασθενείς μια επιπλέον λύση στο πρόβλημά τους.

Η νέα τεχνολογία δεν είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μόνο όταν η ρήξη του μηνίσκου είναι στην περιοχή αιμάτωσής του και όταν η “ποιότητα” του μηνισκικού ,προς συρραφή, υλικού είναι η κατάλληλη.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου η ρήξη του μηνίσκου είναι μεγάλη ή σύμπλοκη και ο ασθενής είναι μέσης ή μεγάλης ηλικίας, οι τεχνικές αυτές δεν έχουν εφαρμογή και η μηνισκεκτομή αφήνει μεγάλα ελλείμματα του μηνίσκου, με απώτερο αποτέλεσμα την αρθρίτιδα στο γόνατο.

Το πρόβλημα αυτό “γέννησε” τη “μεταμόσχευση μηνίσκου“. Οι πρώτες επεμβάσεις τέτοιου είδους εφαρμόστηκαν σε αθλητές που είχαν υποστεί στο παρελθόν ολική μηνισκεκτομή και περιελάμβαναν την αντικατάσταση του απωλεσθέντος ιστού με ανθρώπινο αλλομόσχευμα από Τράπεζα Ιστών και Μοσχευμάτων.

Τα πολύ καλά πρώιμα κλινικά και απεικονιστικά αποτελέσματα οδήγησαν τους ερευνητές στην εξεύρεση αντίστοιχης λύσης και στις περιπτώσεις που αφαιρούμε τμήμα μόνο του μηνίσκου ( πάνω από το 25% της συνολικής επιφανείας του).

Το πρόβλημα αυτό “γέννησε” τη “μεταμόσχευση μηνίσκου“. Οι πρώτες επεμβάσεις τέτοιου είδους εφαρμόστηκαν σε αθλητές που είχαν υποστεί στο παρελθόν ολική μηνισκεκτομή και περιελάμβαναν την αντικατάσταση του απωλεσθέντος ιστού με ανθρώπινο αλλομόσχευμα από Τράπεζα Ιστών και Μοσχευμάτων.

Τα πολύ καλά πρώιμα κλινικά και απεικονιστικά αποτελέσματα οδήγησαν τους ερευνητές στην εξεύρεση αντίστοιχης λύσης και στις περιπτώσεις που αφαιρούμε τμήμα μόνο του μηνίσκου ( πάνω από το 25% της συνολικής επιφανείας του).

Νέα “βιολογικά ικριώματα μηνίσκου” βρίσκονται πλέον στην αγορά και στα χέρια του σύγχρονου Έλληνα Ορθοπαιδικού Χειρουργού, με πολύ καλά πρώιμα αποτελέσματα.

Τα υλικά αυτά είναι πορώδη, προοδευτικά απορροφήσιμα, με σχήμα που μιμείται αυτό του φυσιολογικού μηνίσκου. Παρουσιάζουν ικανή μηχανική αντοχή στα πρώιμα στάδια εμφύτευσης, τοποθετούνται αρθροσκοπικά, διαμορφώνονται σε μέγεθος ίσο με αυτό που αφαιρέθηκε και βοηθούν την αναγέννηση του μηνίσκου με ιδιότητες ίδιες με το φυσιολογικό.

Η μέθοδος απευθύνεται σε μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα ασθενών από 15 έως και 65 ετών, με εκσεσημασμένη μηνισκική βλάβη, ή παλαιότερη μηνισκεκτομή με συνεχή μετεγχειρητικό πόνο, χωρίς συνδεσμική αστάθεια ή προχωρημένο στάδιο αρθρίτιδας και σε ασθενείς που μπορούν να ακολουθήσουν το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης.

Οι επιπλοκές είναι ελάχιστες και δε διαφέρουν από αυτές της απλής αρθροσκόπησης. Η νοσηλεία είναι μιας ημέρας και το κόστος του υλικού καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο Δρ. Αλευρογιάννης μπορεί να εκτιμήσει την πάθηση και την κατάστασή σας, είτε στο ιατρείο τουείτε στο Metropolitan General.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ