ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

By 9 Φεβρουαρίου 2021ΝΕΑ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ λέγεται η ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με όλες τις συγγενείς και επίκτητες παθήσεις των οστών, των αρθρώσεων, των μυών και των τενόντων, ιδιαίτερα με τη χειρουργική και τη συντηρητική θεραπεία καταγμάτων, εξαρθρωμάτων και άλλων τραυμάτων των μελών.

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φόρα το 1741 από τον N.Andry ,καθηγητή της ιατρικής σχολής στο Παρίσι ,ο οποίος τη σχημάτισε από τις ελληνικές λέξεις «ορθός» και «παιδίον» . Η εξήγηση του γεγονότος είναι απλή. Την εποχή εκείνη κύριο αντικείμενο της ορθοπεδικής ήταν η πρόληψη και θεραπεία σκελετικών παραμορφώσεων στα παιδιά και κυρίως η ραχίτιδα.

Ο όρος Ορθοπαιδική παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο περίφημο βιβλίο που τον έκανε διάσημο το «Traite d ΄orthop e die ou l ΄ art de prevenir et corriger dans les enfants les difformites du corps »  «Πραγµατεία περί ορθοπαιδικής ή τέχνη της προλήψεως και διορθώσεως των σωµατικών δυσπλασιών (ή παραµορφώσεων) στα παιδιά». Η ακριβής αναφορά στο βιβλίο αυτό για το όνοµα έχει ως εξής: “ Quant au titre en question , Orthop e die , je l ΄ ai form e de deux mots grecs a ΄ savoir d ΄ Orthos , qui verit dire Droix , et paidion , qui signifie Ε nfant ”. Στο ίδιο βιβλίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά και το «δένδρο του Andry»,το οποίο έχει παγκόσμια καταστεί σύμβολο της Ορθοπαιδικής.

Ο τίτλος της ειδικότητας συμπληρώθηκε το 1884 από τον Saint Germain, χειρουργό στο νοσοκομείο Des Enfants Maladesτων Παρισίων με την προσθήκη της λέξεως «χειρουργική » και αγότερα ο Vittorio Putti το 1936 ,ως πρόεδρος της S.I.C.O.T. συμπλήρωσε τον τίτλο και κατ’επέκταση την ειδικότητα με προσθήκη της λέξης «Τραυματιολογία».

Το όνοµα αυτό έγινε αποδεκτό προοδευτικά από όλα σχεδόν τα κράτη και σιγά σιγά επεκτάθηκε και στις παθήσεις των ενηλίκων.

Ειδικά η Αµερικανική Ακαδηµία Ορθοπαιδικών Χειρουργών, η µεγαλύτερη στον κόσµο (αριθµεί 20 χιλιάδες περίπου µέλη), πέραν της αποδοχής του ονόµατος Ορθοπαιδική, τοποθέτησε στο κέντρο του εµβλήµατός της τις λέξεις “Ορθόν Παιδίον” µε ελληνικούς χαρακτήρες. Το έµβληµα αυτό αποτυπώνεται στο εξώφυλλο εκατοντάδων βιβλίων ή εντύπων που εκδίδει αλλά καταλαμβάνει και περίοπτη θέση  στα ετήσια συνέδριά της.

Φαίνεται λοιπόν ότι µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το όνοµα Ορθοπαιδική εγράφετο µε «αι», όπως αναφέρεται στο λεξικό «Ιατρική» του υφηγητού της Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γ. Καρυοφύλλη (Β΄τόµος, σελίδα 370, έκδοση 1896) .

Στην Ελλάδα αργότερα, καθώς τα πλαίσια της Ορθοπαιδικής διευρήνθηκαν, το όνομα τροποποιήθηκε στα ελληνικά, αλλάζοντας την ιστορική του ετυµολογία και προέλευση και σχηματίστηκε νέος όρος όμοιος ηχητικά με τον προηγούμενο, αλλά να γράφεται με «ε» που προέρχεται από της λέξεις «ορθώς» και «πεδάω» δηλαδή ευθειάζω με «πέδας» (μηχανήματα), χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στην παιδική ηλικία αλλάζοντας την ιστορική του ετυμολογία και προέλευση.

Πουθενά δεν αναφέρεται πότε, πώς και από ποιους έγινε αυτή η αλλαγή, οπωσδήποτε όμως δεν έγινε από κανένα συλλογικό όργανο και βεβαίως ούτε από τον κ. Χρυσοσπάθη, πρώτο Έλληνα καθηγητή Ορθοπαιδικής, ο οποίος απλώς το δέχθηκε στο βιβλίο του «Ορθοπεδική» (έκδοση 1932, σελίδα 5), αν και δεν συμφωνούσε με την προέλευση από το “Ορθός” και “Πέδη.” Προτιμούσε το όνομα “Ορθωτική”.

Είναι πολύ πιθανόν ότι ένας από τους ελάχιστους ΄Ελληνες Ορθοπαιδικούς, που σπούδαζαν τότε κυρίως στη Γαλλία, να µετέφεραν το όνοµα “Ορθοπεδική” στα ελληνικά µε «ε» από το Γαλλικό του Andry “ Orthop e die ” χωρίς να λάβουν υπόψη τους ότι το γαλλικό e, όπως αναφέρεται στο λεξικό του καθηγητού Γ. Μπαµπινιώτη (σελίδα 1728) αποδίδει το ελληνικό «αι» όπως p e diatrique : παιδιατρική, p e dagogie : παιδαγωγική, p e derastie : παιδεραστία κ.ά. Και εκ των υστέρων ανεζήτησαν ρίζες στην ελληνική γλώσσα για να το στηρίξουν. Διότι είναι παράδοξο, εκείνοι που άλλαξαν την ονοµασία “Ορθοπαιδική” σε “Ορθοπεδική”, επειδή δεν τους ικανοποιούσε, να µη δηµιούργησαν ένα καινούργιο διαφορετικό όνοµα πιο αντιπροσωπευτικό κατά τη γνώµη τους αλλά να πήραν το ιστορικό όνοµα και να αλλοίωσαν την ετυµολογία του αφήνοντάς το φωνητικά ακριβώς το ίδιο.

Η γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ορθοπαιδικής Εταιρείας (ΕΕΧΟΤ) µετά από εισήγηση πολλών καθηγητών Ορθοπαιδικής Ελληνικών Πανεπιστηµίων και ύστερα από πολλές συζητήσεις, αφού ζήτησε τη γνώµη τριών καθηγητών γλωσσολογίας από τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αποδέχθηκε το 1997 την επαναφορά του ονόµατος “Ορθοπαιδική” στις ιστορικές του ρίζες γράφοντάς το µε «αι», όπως ακριβώς το σχηµάτισε το 1741 ο καθηγητής Nicolas Andry από τις ελληνικές λέξεις “Ορθόν Παιδίον” .

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυµατολογίας να γράψει το όνοµα «Ορθοπαιδική» µε «αι» έχει περισσότερο ιστορική αξία και όχι ουσιώδη, αφού στην πραγματικότητα και τα δύο ονόµατα είναι σωστά και τα δύο δεν καλύπτουν πλήρως όλο το φάσµα της Ορθοπαιδικής σήµερα.

Άλλωστε ο χώρος που καταλαμβάνει σήμερα η ειδικότητα της Ορθοπαιδικής είναι ευρύτατος και η εξέλιξη ραγδαία. Αρχίζει από τις παθήσεις και κακώσεις των οστών ,των αρθρώσεων και των τενόντων και φτάνει ως τις κακώσεις των περιφερικών νεύρων. Περιλαμβάνει τη χρήση εξωτερικών βοηθημάτων πέδησης, ορθωτικά μηχανήματα, αναγεννητική και επανορθωτική ιατρική με τη χρήση νέας τεχνολογίας, που περιλαμβάνει συστήματα πλοήγησης, ρομποτικούς βραχίονες και τεχνικές εικονικής πραγματικότητας στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης,.

Στόχος της η βελτίωση της ενεργητικής κίνησης των ατόμων κάθε ηλικίας και η διατήρηση της ποιοτικής διαβίωσης στο πέρασμα του χρόνου ,έτσι ώστε η ίδια η ζωή να σέβεται την ανθρώπινη παρουσία.

Κλείνοντας θα θυμίσω τα λόγια του Ακαδημαικού (ΑΜ) και Προέδρου του Κολεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών, Καθηγητή Παν. Π. Συµεωνίδη  σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2002

 «Θα ήταν τραγικό ένας καθηγητής από άλλη χώρα να δίνει πριν από 260 χρόνια ελληνικό όνοµα σε ένα καινούργιο κλάδο της ιατρικής τιµώντας την ελληνική γλώσσα όταν δεν υπήρχε ελληνικό κράτος, το όνοµα αυτό να γίνεται αποδεκτό από τις Ορθοπαιδικές Εταιρείες όλου σχεδόν του κόσµου και η Ελληνική Ορθοπαιδική Εταιρεία να απεµπολεί την τιµή αλλάζοντας µόνο αυτή το όνοµα»