ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

By 5 Μαρτίου 2021ΝΕΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

«ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ. ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» : Ομιλία του Δρ Σταύρου Αλευρογιάννη MD, Msc(Orth) ,PhD ,Διευθυντή Κλινικής Ρομποτικής Χειρουργικής Γόνατος & Ισχίου στο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ GENERALστο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) με θέμα «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά στην Ορθοπαιδική». Το ΜΠΣ οργανώθηκε από την Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Έδρα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Αντοχής Υλικών. Το ΜΠΣ πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή Ορθοπαιδικών-Χειρουργών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ορθοπαιδικής και το εκπαιδευτικό μάθημα έγινε στις 20 Οκτ.2020.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ STEM CELLS. ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ (20/10/20)

Στην ομιλία γίνεται αναφορά στις κυριότερες εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων στη σύγχρονη Ορθοπαιδική στα πλαίσια της Αναγεννητικής Ιατρικής.

Αναλύονται οι τύποι των βλαστικών κυττάρων, οι τεχνικές παρασκευής και εφαρμογής και τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, ανάλογα με την πάσχουσα περιοχή.

Παρουσιάζεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής & Ελληνικής Νομοθεσίας και τίθενται στο ακροατήριο σύγχρονοι προβληματισμοί και απαντήσεις στα πλαίσια επιστημονικών  δεδομένων, πάνω στη χρήση βλαστικών κυττάρων,  που μας απασχολούν καθημερινά στην κλινική πράξη.

Τέλος παρουσιάζονται νέα πρωτόκολλα εφαρμογής που βελτιώνουν το κλινικό αποτέλεσμα της χρήσης τους, που βρίσκονται όμως στα πλαίσια κλινικών δοκιμών και πρόκειται να μας απασχολήσουν σύντομα στο μέλλον.