Ιατρείο – Δρ. Σταύρος Αλευρογιάννης

Στο ιατρείο Δρ. Σταύρου Αλευρογιάννη, οι ασθενείς μπορούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τεχνικές αντικατάστασης των μεγάλων αρθρώσεων, οι οποίες στατιστικά απασχολούν το 64% του πληθυσμού μέσης και μεγάλης ηλικίας.

Ενημερώνουμε για τις διαφορές ανάμεσα στις παραδοσιακές μεθόδους και στην ρομποτική, εξατομικευμένη χρήση βιολογικού τύπου μοσχευμάτων, που τοποθετούνται σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Στο ιατρείο Δρ. Σταύρου Αλευρογιάννη, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον περιορισμό του χειρουργικού χρόνου, στην ιδιαίτερου τύπου αναισθησία και στην άμεση κινητοποίηση του ασθενούς μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Οι ασθενείς δεν βιώνουν πόνο, κινητοποιούνται ευχερώς χωρίς εξωτερικά βοηθήματα και μπορούν να πάρουν εξιτήριο από 2-3 ημέρες μετεγχειρητικά.

Κατά την έξοδό τους από την κλινική λαμβάνουν ειδικό πρωτόκολλο αποκατάστασης και φαρμακευτική αγωγή, έτσι ώστε να μπορούν μόνοι τους να εκτελούν τις ασκήσεις τους και να αυτοεξυπηρετούνται χωρίς να επιβαρύνουν το οικείο τους περιβάλλον.

Τις επεμβάσεις τις πραγματοποιεί ο Δρ Σταύρος Αλευρογιάννης στην Κλινική Αναγεννητικής & Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του METROPOLITAN GENERAL.

Το προσωπικό, στο ιατρείο Δρ. Σταύρου Αλευρογιάννη, μπορεί να αναλάβει τις διαδικασίες έγκρισης και χρήσης των ασφαλιστικών ταμείων των ασθενών (ΕΦΚΑ & Ιδιωτικές Ασφάλειες), έτσι ώστε το κόστος να μην είναι απαγορευτικό και να έχουν όλοι τη δυνατότητα νοσηλείας και θεραπείας με τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

Ο Δρ. Αλευρογιάννης μπορεί να εκτιμήσει την πάθηση και την κατάστασή σας, είτε στο ιατρείο τουείτε στο Metropolitan General.