Εξατομικευμένη Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου
(Αρθροπλαστική Φτιαγμένη στα Μέτρα του Κάθε Ασθενούς)

Η εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική ισχίου αποτελεί τεχνολογία αιχμής, που χρησιμοποιεί ειδικά κατασκευασμένα προθετικά υλικά μηρού και κοτύλης που σχεδιάζονται σύμφωνα με την μοναδική ανατομία του κάθε ασθενούς και παράγονται σε τρισδιάστατους εκτυπωτές ( 3D-printers ) σε διάστημα 3-4 εβδομάδων. Συνοδεύονται από κατάλληλα σχεδιασμένα, εξατομικευμένα, μιας χρήσης χειρουργικά εργαλεία για το γλυφανισμό της κοτύλης και την προετοιμασία του αυλού του μηριαίου οστού.

Η προεγχειρητική ανάλυση της μορφολογίας του ισχίου του ασθενούς χρησιμοποιεί την τεχνολογία HipPLAN® της εταιρείας Symbios (Ελβετία) και πλέον που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή περισσότερων από 21.400 Custom Hip ™ με δημοσιευμένα αποτελέσματα πέραν της 19ετίας και στοχεύει στον προεγχειρητικό προσδιορισμό της παθολογικής φθοράς ή οστικής παραμόρφωσης, συγγενούς ή και επίκτητης (συνήθως τραυματικής) αιτιολογίας, αλλά και για τον προσδιορισμό του παθολογικού άξονα φόρτισης του σκέλους. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τη φυσιολογική γεωμετρία της κοτύλης, την συγγενή έλλειψη οστικού εδάφους (πρόσθια ή οπίσθια κολώνα, βάθος, διάμετρο ) καθώς και της γεωμετρίας του μηριαίου ( αυχενομηριαία γωνία, πρόσθια απόκλιση, στενότητα αυλού, ειδικές παραμορφώσεις ) με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση της ευθυγράμμισης του σκέλους και το άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η Symbios είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που εισήγαγε σε παγκόσμια κλίμακα το HipPlan® σύστημα που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των 3 βασικών ανατομικών παραγόντων για την ανοικοδόμηση της άρθρωσης του ισχίου.

 1.  Λογισμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού
 2.  Προσαρμοσμένα στην ανατομορφολογία του ασθενούς εμφυτεύματα
 3. Αξιόπιστη και αναπαραγώγιμη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

Χρησιμοποιείται συνήθως σε

 • Συγγενές εξάρθρημα ισχίου ( συνήθως χαμηλό & κυρίως υψηλό)

 • Τραυματικής αιτιολογίας παραμορφώσεις αυχενομηριαίας γωνίας ή εγγύς μηριαίου

 • Εκσεσημασμένη στένωση αυλού εγγύς μηριαίου οστού

 • Ασθενείς μικρής σχετικά ηλικίας με απόλυτη ένδειξη αρθροπλαστικής ισχίου

Χρησιμοποιείται συνήθως σε

 • Συγγενές εξάρθρημα ισχίου ( συνήθως χαμηλό & κυρίως υψηλό)

 • Τραυματικής αιτιολογίας παραμορφώσεις αυχενομηριαίας γωνίας ή εγγύς μηριαίου

 • Εκσεσημασμένη στένωση αυλού εγγύς μηριαίου οστού

 • Ασθενείς μικρής σχετικά ηλικίας με απόλυτη ένδειξη αρθροπλαστικής ισχίου

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική ισχίου προσφέρει

 1. Ακρίβεια τοποθέτησης λόγω του προεγχειρητικού τρισδιάστατου σχεδιασμού
 2.  Αναπαραγωγιμότητα χάρη στους ειδικούς οδηγούς παρασκευής
 3.  Απλοποίηση τεχνικής και εξοπλισμού
 4. Μείωση του χειρουργικού χρόνου και του νοσοκομειακού κόστους
 5. Άμεση κινητοποίηση & fast track αποκατάσταση
 6. Μιας ημέρας νοσηλεία
 7. Αποφυγή μόλυνσης
 8. Μακρόχρονη λειτουργικότητα της άρθρωσης του ισχίου.