Εξατομικευμένη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος
(Αρθροπλαστική Φτιαγμένη στα Μέτρα του Κάθε Ασθενούς)

Η εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί τεχνολογία αιχμής, που  χρησιμοποιεί ειδικά κατασκευασμένα προθετικά υλικά μηρού και κνήμης που  σχεδιάζονται σύμφωνα με την μοναδική ανατομία του κάθε ασθενούς και παράγονται σε τρισδιάστατους εκτυπωτές ( 3D-printers ) σε διάστημα 3-4 εβδομάδων. Συνοδεύονται από κατάλληλα σχεδιασμένα, εξατομικευμένα, μιας χρήσης χειρουργικά εργαλεία για τις απαραίτητες οστεοτομίες.

Η προεγχειρητική ανάλυση της μορφολογίας του γόνατος του ασθενούς χρησιμοποιεί την τεχνολογία KneePLAN® της εταιρείας Symbios (Ελβετία) με δημοσιευμένα αποτελέσματα πέραν της 15ετίας και στοχεύει στον προεγχειρητικό προσδιορισμό της παθολογικής φθοράς ή οστικής παραμόρφωσης, συγγενούς ή και επίκτητης (συνήθως τραυματικής) αιτιολογίας, αλλά και για τον προσδιορισμό του παθολογικού άξονα φόρτισης του σκέλους. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τη φυσιολογική γεωμετρία του γόνατος με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση της ευθυγράμμισης του σκέλους και το άριστο  λειτουργικό αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιείται συνήθως σε

 • Αχονδροπλασία
 • Πολυομυελίτιδα
 • Συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης μηριαίων ή/και κνημιαίων κονδύλων
 • Τραυματικής αιτιολογίας ελλείμματα κονδύλων
 • Εκσεσημασμένες παραμορφώσεις άξονα φόρτισης (ραιβο-ή-βλαισογονίες).
 • Ασθενείς σχετικά μικρής ηλικίας με απόλυτη ένδειξη αρθροπλαστικής γόνατος

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος προσφέρει

 1. Ακρίβεια τοποθέτησης λόγω του προεγχειρητικού τρισδιάστατου σχεδιασμού
 2. Αναπαραγωγιμότητα χάρη στους ειδικούς οδηγούς κοπής
 3. Απλοποίηση τεχνικής και εξοπλισμού
 4. Μείωση του χειρουργικού χρόνου και του νοσοκομειακού κόστους
 5. Άμεση κινητοποίηση & fast track αποκατάσταση
 6. Μιας ημέρας νοσηλεία
 7. Αποφυγή μόλυνσης
 8. Μακρόχρονη λειτουργικότητα της άρθρωσης του γόνατος.

 

Ο Δρ. Αλευρογιάννης μπορεί να εκτιμήσει την πάθηση και την κατάστασή σας, είτε στο ιατρείο τουείτε στο Metropolitan General.

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος προσφέρει

 1. Ακρίβεια τοποθέτησης λόγω του προεγχειρητικού τρισδιάστατου σχεδιασμού
 2. Αναπαραγωγιμότητα χάρη στους ειδικούς οδηγούς κοπής
 3. Απλοποίηση τεχνικής και εξοπλισμού
 4. Μείωση του χειρουργικού χρόνου και του νοσοκομειακού κόστους
 5. Άμεση κινητοποίηση & fast track αποκατάσταση
 6. Μιας ημέρας νοσηλεία
 7. Αποφυγή μόλυνσης
 8. Μακρόχρονη λειτουργικότητα της άρθρωσης του γόνατος.

Ο Δρ. Αλευρογιάννης μπορεί να εκτιμήσει την πάθηση και την κατάστασή σας, είτε στο ιατρείο τουείτε στο Metropolitan General.