Αναθεώρηση Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου

Η αναθεωρητική επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου γίνεται για να επισκευαστεί ή/και να αντικατασταθεί ένα ή περισσότερα τμήματα μιας τεχνητής άρθρωσης του ισχίου (πρόθεση) που έχει υποστεί βλάβη με την πάροδο του χρόνου λόγω της φυσιολογικής φθοράς ή λόγω μόλυνσης. Η διορθωτική αυτή επέμβαση βοηθά να διορθώσει το πρόβλημα, ώστε το ισχίο μπορεί να λειτουργήσει και πάλι κανονικά.

Η χρήση των εμφυτευμάτων και η δημιουργία ενός “τεχνητού” ισχίου είναι εξαιρετικά αποτελεσματική χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της άρθρωσης του ισχίου που έχει καταστραφεί από τραυματισμό ή κάποια μορφή αρθρίτιδας. Οι τεχνητές όμως αρθρώσεις, συμπεριλαμβανομένης και των αρθρώσεως του ισχίου, δεν διαρκούν για πάντα. Η τυπική διάρκεια ζωής μιας τεχνητής άρθρωσης του ισχίου είναι 10-15 έτη, ανάλογα με την καθημερινή χρήση του ασθενούς , τις ανάγκες του, το σωματότυπο και τη βιολογική ηλικία των οστών του. Οι ασθενείς με τεχνητές αρθρώσεις του ισχίου είναι συνήθως πάνω από την ηλικία των 55 ετών και έχουν αναπτύξει σοβαρή αρθρίτιδα στο ισχίο.

Αναθεώρηση μιας αρθροπλαστικής ισχίου, μπορεί επίσης να έχει ένδειξη σε περιπτώσεις περιπροθετικών καταγμάτων ή σε επανειλημμένα εξαρθρήματα της αρθροπλαστικής. Απαιτείται ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος της άρθρωσης, απεικονιστική μελέτη και κλινικός έλεγχος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο προεγχειρητικό πλάνο και να υπάρχουν στο χειρουργείο τα κατάλληλα κατά περίπτωση προθετικά υλικά. Οι επεμβάσεις αυτές προυποθέτουν εξειδίκευση από πλευράς του χειρουργού και έμπειρη χειρουργική ομάδα.

Τι προκαλεί τον πόνο του ισχίου σε μια ολική αρθροπλαστική;

Ο πόνος είναι σύμπτωμα που αφορά πάνω από μία αιτία για την οποία μπορεί να απαιτηθεί αναθεώρηση μιας ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. Μπορεί να συνοδεύει αστάθεια από κακή τοποθέτηση των προθετικών υλικών, ή ερεθισμό των εναπομεινάντων θυλακικών στοιχείων από υγρό ή μόλυνση από μικρόβια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποκλειστεί από τον θεράποντα ιατρό, ο πόνος να είναι μεταφερόμενος ή αντανακλώμενος από ανατομικά στοιχεία που βρίσκονται εκτός της χειρουργημένης άρθρωσης, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια επώδυνη και μη απαραίτητη για τον ασθενή μεγάλη επέμβαση.

Ποια είναι τα οφέλη της χειρουργικής επέμβασης αναθεώρησης του ισχίου;

Η ανακούφιση από τον πόνο είναι το κύριο όφελος από τη χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης του ισχίου. Πολλοί ασθενείς μπορεί να διαπιστώσουν ότι η χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης ισχίο βελτιώνει επίσης την κινητικότητα, τη δύναμη και την ιδιοδεκτικότητα του σκέλους, τον συντονισμό του κορμού και του ποδιού. Η διορθωτική επέμβαση έχει ως πρωταρχικό στόχο να επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέψουν και πάλι στη φυσιολογική δραστηριότητα χωρίς πόνο στο ισχίο.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της χειρουργικής επέμβασης αναθεώρησης του ισχίου;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης του ισχίου είναι μια αναγκαία και δυστυχώς μη απευκταία εγια τον ασθενή διαδικασία, προκειμένου να απαλλαγεί από τα προβλήματά του. Η διαδικασία είναι ασφαλής, όταν πραγματοποιείται σε εξειδικευμένο για την επέμβαση χώρο χειρουργείου, με την κατάλληλη εκπαιδευμένη χειρουργική ομάδα και τον χειρουργό συντονιστή της. Όπως και σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις περιγράφονται δυνητικές επιπλοκές που σχετίζονται με την αναισθησία, όπως η αναπνευστική ή καρδιακή δυσλειτουργία. Επιπλέον, σαν απώτερες επιπλοκές μπορεί να προκύψει μια μόλυνση, ή τραυματισμός στα διερχόμενα από την περιοχή νεύρα και αιμοφόρα αγγεία, περιπροθετικά κατάγματα, δυσκολία βάδισης λόγω ανισοσκελίας, δυσκαμψία ή αστάθεια της άρθρωσης, μετεγχειρητικός πόνος, ή και νέα χειρουργική επέμβαση “αναθεώρησης της αναθεώρησης” αρθροπλαστικής ισχίου.

Ο Δρ. Αλευρογιάννης μπορεί να εκτιμήσει την πάθηση και την κατάστασή σας, είτε στο ιατρείο τουείτε στο Metropolitan General.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της χειρουργικής επέμβασης αναθεώρησης του ισχίου;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης του ισχίου είναι μια αναγκαία και δυστυχώς μη απευκταία εγια τον ασθενή διαδικασία, προκειμένου να απαλλαγεί από τα προβλήματά του. Η διαδικασία είναι ασφαλής, όταν πραγματοποιείται σε εξειδικευμένο για την επέμβαση χώρο χειρουργείου, με την κατάλληλη εκπαιδευμένη χειρουργική ομάδα και τον χειρουργό συντονιστή της. Όπως και σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις περιγράφονται δυνητικές επιπλοκές που σχετίζονται με την αναισθησία, όπως η αναπνευστική ή καρδιακή δυσλειτουργία. Επιπλέον, σαν απώτερες επιπλοκές μπορεί να προκύψει μια μόλυνση, ή τραυματισμός στα διερχόμενα από την περιοχή νεύρα και αιμοφόρα αγγεία, περιπροθετικά κατάγματα, δυσκολία βάδισης λόγω ανισοσκελίας, δυσκαμψία ή αστάθεια της άρθρωσης, μετεγχειρητικός πόνος, ή και νέα χειρουργική επέμβαση “αναθεώρησης της αναθεώρησης” αρθροπλαστικής ισχίου.

Ο Δρ. Αλευρογιάννης μπορεί να εκτιμήσει την πάθηση και την κατάστασή σας, είτε στο ιατρείο τουείτε στο Metropolitan General.